Tyto stránky jsou určeny pouze té části populace planety Země, která ještě nedosáhla plnoletosti.

 

   Důvod: Dospělí - vzhledem k délce života lidského druhu - již nejsou schopni kladně ovlivnit budoucí vývoj této civilizace.

Na stránkách princezny Gimedy tě vítá Alex

 

   „Můj nový příteli,

   ráda bych se ti představila svým pravým jménem, ale zatím nemohu. Moje lidské tělo si totiž vypůjčila (okopírovala) Gimeda, princezna z Garlenu, a pokud bude nosit mé jméno a mou podobu, nesmím ohrozit její život.

   Princezna Gimeda mi vyprávěla o „Zářícím Prostoru“ a dala mi poznat největší tajemství vesmíru. Kéž její život navěky provází světlo Dobra. Pojmenovala jsem po ní tyto stránky, protože je to podle mne ten nejskvělejší člověk na světě. I když, ona vlastně není člověk.........

   Mé nynější  jméno je Alex.

   Gimeda mým jménem oslovuje vás, děti Modrého světa, a předává vám poselství prastarých Bógů, vzdálené tajemné civilizace, jež se chce pokusit prostřednictvím Hvězdného rytíře Ylema zachránit planetu, kterou její vlastní obyvatelé přivádí ke zkáze.

    Odmítne-li oslovená, mladá generace nabízenou pomoc, inteligentní život na vašem Modrém světě brzy zanikne.

        Až si přečteš toto poselství, (nalezneš ho v záložce "Poselství z vesmíru") zamysli se. I ty brzy dospěješ. Uvědom si, že i na tvém rozhodnutí a dalším konání závisí příští osud Země.


 

Ylem s Gimedou pro vás připravili projekt na záchranu Země.  Najdete ho v záložce Modrá planeta. Pomozte i vy plnit Ylemovi jeho poslání a uzdravit svůj nemocný svět. Součástí tohoto projektu je program Zep-Tepi (nová doba). Doufám, že se ho všichni zúčastníte. Nezapomeňte ale, že vás nikdo soudit nebude. Za svoje činy zodpovíte jen sami sobě.

Nezklamte mě. Nebudete-li mít zájem konat dobré skutky, Gimediny stránky nesplní svůj účel a nebudou aktualizovány.

                                                                                     Alex


      
                                                                                                                                                                                                                                                            

 Přestože je tento web určen pouze Vám, umožněte, prosím, nahlédnout rodičům do stránky z.s. gimeda

Stránky "Gimeda" spravuje zapsaný spolek PRO děti, z.s., Gimeda.