Tyto stránky jsou určeny pouze obyvatelům planety Země, narozeným po roce 2005.  Výjimečně také té části populace, která ještě nedosáhla plnoletosti.

 

   Důvod: Dospělí - vzhledem k délce života lidského druhu - již nejsou schopni kladně ovlivnit budoucí vývoj této civilizace.

Na stránkách princezny Gimedy tě vítá Isigó

   „Můj nový příteli,

   ráda bych se ti představila svým pravým jménem, ale zatím nemohu. Moje lidské tělo si totiž vypůjčila (okopírovala) Gimeda, princezna z Garlenu, a pokud bude nosit mé jméno a mou podobu, nesmím ohrozit její život.

   Princezna Gimeda mi vyprávěla o „Zářícím Prostoru“ a dala mi poznat největší tajemství vesmíru. To ona mne seznámila se svým potomkem Ylemem a dovolila mi sepsat jeho příběhy. Kéž její život navěky provází světlo Dobra. Pojmenovala jsem po ní tyto stránky, protože je to podle mne ten nejskvělejší člověk na světě. I když, ona vlastně není člověk.........

   Mé nynější  jméno je Isigó.

   Já, Isigó, jsem pověřena předat tobě, i všem dětem Modrého světa, poselství prastarých Bógů, vzdálené tajemné civilizace, jež se chce pokusit prostřednictvím Hvězdného rytíře Ylema zachránit planetu, kterou její vlastní obyvatelé přivádí ke zkáze.

    Odmítne-li oslovená, mladá generace nabízenou pomoc, život na této planetě navždy zanikne.

        Až si přečteš toto poselství, zamysli se. I ty brzy dospěješ. Uvědom si, že i na tvém rozhodnutí a dalším konání závisí příští osud Země.

     Já, Isigó, ti předávám poselství Bógů a chci se s tebou podělit o velké tajenství, které nesmí poznat žádný z dospělých pozemšťanů. Prosím, pokud ti nedám znamení, pomlč o něm i ty.“


Zároveň mám ke každému z Vás velkou prosbu:

Gimeda pro vás připravila Ylemův projekt na záchranu Země. Kdo má zájem, najde ho v nové záložce Modrá planeta. Pomozte i vy plnit Ylemovi jeho poslání a uzdravit svůj nemocný svět. Součástí tohoto projektu je program Zep-Tepi (nová doba). Doufám, že se ho zúčastníte vy všichni, kdo jste se zaregistrovali v záložce Tajemství. Nezapomeňte ale, že vás nikdo soudit nebude. Za svoje činy zodpovíte jen sami sobě. Nezklamte mě. Nebudete-li chtít pomáhat Ylemovy při záchraně lidstva, tedy nezúčastníte-li se projektu „dobré skutky“, Gimediny stránky zaniknou.
      
                                                                                                                                                                                                                                                            ISIGÓ.


Já, Isigó, prosím o vyslyšení všechny budoucí adepty na Hvězdné rytíře: Přestože jsou tyto stránky určeny pouze Vám, umožněte, prosím, nahlédnout rodičům do stránky z.s. gimeda

Stránky "Gimeda" spravuje zapsaný spolek PRO děti, z.s., Gimeda.